Peilių laikikliai (3)

Peilių varžtai (2)

Peilių velenai (ašys) (5)

Šplintai (6)